• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Kalender

Senaste artiklarna

 • 2018-07-13 14:05
  Cyberattack mot kritisk infrastruktur

  Här på Energisäkerhetsportalen uppmärksammar vi oftast attacker mot kritisk infrastruktur inom energisektorn. Det är dock viktigt att ibland visa på exempel där cyberattacker riktas mot annan kritisk infrastruktur eller mål av annat slag, detta främst för att erinra om det faktum att sådana attacker är alltjämt pågående och utgör ett hot mot hela samhället.

 • 2018-06-25 12:14
  Tyska underrättelsetjänsten BfV, Bundesamt für Verfassungsschutz pekar ut Ryssland som ansvarigt för Cyberattack på elnätet

  Det uppges att flera saker pekar på att det är Ryssland som ligger bakom den senaste tidens angrepp på Tysk energiinfrastruktur. Angreppet kallas ”Berserk Bear” och det uppges att flera indikationer, inte bara Modus Operandi, pekar mot Ryssland.