• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Kalender

Senaste artiklarna

 • 2019-07-16 11:29
  Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd är nu publicerade

  Nu är Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) beslutade och dessa träder i kraft den 1 aug 2019. Föreskrifterna omfattar elföretag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och dessa är styrande för elföretagens säkerhetsarbete.

 • 2019-07-08 08:31
  Hotet om avlyssning

  I samband med att den nya säkerhetsskyddslagstiftningen började gälla så stod det klart att den innebär en rejäl skärpning av kraven på bland annat IT-system, inte minst för civila verksamhetsutövare. Till dem hör elföretagen. En av de saker som belyses i lagstiftningen är att en verksamhetsutövare ska beakta risken för röjande signaler i IT-system. Det saknas riktig vägledning i hur detta faktiskt ska gå till, men det finns ett par saker som varje verksamhetsutövare bör beakta.