• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Kalender

Senaste artiklarna

 • 2019-09-17 08:17
  Mer information om Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act)

  I denna artikel finns länkar till information som har bäring på Cloud act och som följd av eSam:s tidigare rapport.

 • 2019-09-06 10:04
  Elförsörjningen får tillfälligt undantag från kraven på av Försvarsmakten godkända kryptografiska funktioner

  Viktiga nyheter om kraven på av Försvarsmakten godkända kryptografiska funktioner i säkerhetsskyddsförordningen.