• Energi
  Läs om portalens tillkomst på innehållssidan OM
 • Kraftverk
  På energisäkerhetsportalen hittar du säkerhetsrelaterad dokumentation
 • Solkraft
  På innehållssidan KONTAKT kan du kontakta portalens stödorganisationer
 • Vindkraft2
  På portalen hittar du information som påverkar säkerhetsarbetet
 • Ringhals
  Portalen syftar till att höja den generella säkerhetsnivån i branschen

Kalender

Inga aktuella kalenderhändelser.

Senaste artiklarna

 • 2019-06-19 09:54
  Säkerhetspolisens hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet

  Som en del av de publikationer som säkerhetspolisen tillhandahåller för att stödja verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet i sitt säkerhetsskyddsarbete finns nu en hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet tillgänglig.

 • 2019-06-18 10:29
  Säkerhetspolisens nya vägledningar

  Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen nu ut vägledningar som är tänkta att fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Vägledningarna i serien är sex till antalet varav fem nu har publicerats på säkerhetspolisens hemsida.