2014-06-19 12:15

Tänk efter innan semestern!

Nu stundar semestertider i Sverige och de allra flesta av oss får en välförtjänt möjlighet att ladda de mentala batterierna över sommaren. Alla tar dock inte ledigt denna tid på året. Många skurkar och andra ondsinta personer står nu in för sin högsäsong. Vi vet av erfarenhet att stölder och annan typ av åverkan ökar under sommaren. Detta är således en påminnelse och erinran till er alla att se över skyddsåtgärder på teknisk, administrativ, fysisk och organisatorisk nivå före semestern. Detta kan låta omfattande och byråkratiskt men det behöver det inte vara. Ibland räcker det med en enkel genomgång utifrån tidigare nämnda kategorier. Nedan följer en uppräkning som, utan att göra anspråk på att vara fullständig, torde ge ett gott säkerhetsläge över sommaren.

Ha en trevlig sommar!

Tekniska åtgärder

 • Larmsystem
  Fungerar de? Finns det brister där stöldbegärlig materiel lagras eller på anläggningar som kan locka nyfikna att göra intrång? Behövs några kompletteringar innan semestern?
 • IT-system
  Har alla drift- och underhållsåtgärder som behövs under kalenderperioden säkerställts? Har något system visat tendenser till fel? Planera för eventuella avbrott under semesterperioden!

Administrativa åtgärder

 • Skyddsvärda uppgifter i form av dokument eller löstagbara datamedia
  Känner alla till hur sådant material ska förvaras? Det kan vara läge att gå ut med en generell påminnelse i företaget om att låsa in skyddsvärt material och tillämpa en (eng.) clean-desk policy under semestern.

Fysiska åtgärder

 • Lås och områdesskydd
  Finns det kända brister i lås på företagets anläggningar? Är alla staket och eventuella övervakningssystem funktionella?
 • Finns det någon plan för tillsyn av anläggningsresurser under semesterperioden – stickprovsmässig eller regelbunden?
 • Är det rent från onödig utrustning på ställverksområden och transformatorstationer?
  Oljefat, mindre kabeltrummor, kartonger eller emballage, löst metallskrot m.m. utgör exempel på sådant som kan locka till intrång, åverkan och stöld.

Organisatoriska åtgärder

 • Finns det kontaktlistor
  Känner alla som jobbar över semesterperioden till hur de får kontakt med nyckelpersoner om olika problem inträffar under semestern?

Arkiv