2014-07-09 12:41

Internationella konferensen i Norden om cybersäkerhet och säkerhet i kritiska samhällsfunktioners IT-system

CHEFEN FÖR IT SÄKERHET VID CERN TALARE PÅ FÖRSTA INTERNATIONELLA KONFERENSEN I NORDEN OM CYBERSÄKERHET  OCH SÄKERHET I KRITISKA SAMHÄLLSFUNKTIONERS IT-SYSTEM SOM HÅLLS I STOCKHOLM 22-23 OKT – Länk till konferensens hemsida: www.4sics.se

Arkiv