2014-08-29 13:55

CERT-SE: Intrångsförsök riktade mot norska energi- och oljebolag

Norska säkerhetsmyndigheter har upptäckt ett femtiotal intrångsförsök riktade mot norska energi- och oljebolag. Intrångsförsöken har i de flesta fall utförts genom att e-post skickats till de drabbade bolagen där en fil innehållande skadlig programvara bifogats. I de fall mottagaren av detta e-post lurats till att öppna den bifogade bilagan har dennes dator och nätverk riskerat att kapas.

 

Som en konsekvens av detta har den Nationella säkerhetsmyndigheten i Norge

(NSM) tillsammans med den norska tillsynsmyndigheten för petrolium (PTIL) och den norska vatten- och energimyndigheten (NVE) gått ut med en varning till cirka 300 norska bolag inom energi- och oljesektorn.

 

I syfte att höja beredskapen för en liknande attack i Sverige går CERT-SE med detta meddelande ut till bolag inom energisektorn i Sverige. För mer information, kontakta CERT-SE:s journummer på 08 - 678 57 99 eller ta kontakt via e-post cert@cert.se

 

Länkar med mer information:

 

Energisäkerhetsportalen (Svenska kraftnät & Svensk Energi) /nyheter/

 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) information om attacken https://www.nsm.stat.no/aktuelt/varsler-om-datainnbrudd

 

CERT-SE - Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fleminggatan 14

SE-112 26 Stockholm

Telefon: 08-678 57 99

Mailto: cert@cert.se

https://www.cert.se

Arkiv