2014-09-08 09:33

Norge etablerar en särskild CERT för energibranschen

Norge förstärker säkerhetsförmågan inom energibranschen för att stärka motståndskraften mot IT-relaterade angrepp.

http://www.tu.no/kraft/2014/09/01/kraftbransjen-etablerer-eget-sikkerhetsselskap

Arkiv