2014-09-29 09:29

EBITS informerar

Årets EBITS-seminarium som var planerat till den 11-12 november kommer att flyttas till den 15-16 april 2015. Seminariet kommer att ha samma tema, vi kommer att behandla de olika ingående komponenterna som behövs för att göra en Risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med Svk:s riktlinjer. Parallellt planeras att genomföra en analys i form av en Workshop tillsammans med SvK. Vi kommer att hålla till på Såstaholm utanför Täby.

Mer information kommer att skickas ut i början av 2015.

EBITS är ett nätverksforum inom informationssäkerhet för Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Nätverket leds av en arbetsgrupp på 10 personer där Svensk Energi är sammanhållande för forumet som representeras av såväl stora som små energiföretag geografiskt fördelade över Sverige.  Arbetsgruppen är ett expertorgan inom informationssäkerhetsområdet, som bevakar nyheter, trender, hot och risker. EBITS anordnar årligen ett riktat seminarium med för året aktuellt tema för sina medlemsföretag.

Arkiv