2014-12-09 09:36

EBITS Seminarium 2015

 

Bild_EBITS2015

 

Seminariet kommer att behandla de olika ingående komponenterna som behövs för att göra en säkerhetsanalys i enlighet med SvKs riktlinjer. Vi kommer att gå igenom metodiken, samt vilka förberedelser som behövs i form av hotkatalog, vägledning, omvärldsinformation, aktuella inträffade händelser från Cert.se och ICS-certen samt information från Energisäkerhetsportalen. För att öka förståelsen genomför vi även praktiskt en analys i grupp.

 

På kvällen kommer vi att kunna praktisera våra nyvunna analytiska kunskaper samtidigt som vi intar vår middag.

 

 

 

Arkiv