2014-12-12 08:46

Rapport rörande säkerhet i smarta elnät

Rapporten är en del av underlaget som tagits fram för samordningsrådet för smarta elnät och beskriver säkerhetsproblematiken kring smarta elnät.

 

 http://www.swedishsmartgrid.se/publication/download/rapport-rorande-sakerhet-i-smarta-elnat

Arkiv