2015-01-29 09:38

Stort strömavbrott i Pakistan

Natten mot Söndagen den 25 Januari drabbades upp till 50% av Pakistan av ett strömavbrott. Ett angrepp på en enskild kraftledning förefaller ha gett upphov till okontrollerbara följdhändelser (eng.)Cascading events.


Händelserna i Pakistan förefaller vara ett skolexempel på hur (eng.)cascading events kan påverka ett oerhört stort område som följd av en enskild isolerad händelse. Detta är intressant för energibranschen ur ett hot-, risk- och sårbarhetsperspektiv och uppmärksammas därför på Energisäkerhetsportalen. Efterhand som mer detaljerad information om händelsen blir tillgänglig kommer uppföljningar att publiceras på Energisäkerhetsportalen.

http://www.nytimes.com/2015/01/26/world/asia/widespread-blackout-in-pakistan-deals-another-blow-to-government.html?_r=0

Arkiv