2015-01-29 09:40

Sårbarheten GHOST

GHOST är en allvarlig sårbarhet i Linux glibc bibliotek. Det kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över ett system utan några förkunskaper om systemets identifieringsuppgifter.


Från och med den 27 januari 2015 så ska uppdateringar till alla versioner av Linux finnas tillgängliga hos respektive distributör.

Mer information om GHOST från Qualys finns här:
https://community.qualys.com/blogs/laws-of-vulnerabilities/2015/01/27/the-ghost-vulnerability

Detaljerad teknisk information finns här:
https://www.qualys.com/research/security-advisories/GHOST-CVE-2015-0235.txt

Arkiv