2015-03-18 10:12

EBITS Informerar - VIKING

En film som producerats av EU projektet VIKING med syfte att illustrera hur en attack på ett SCADA-system skulle kunna slå ut ett elnät.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_ifu65FdXo

Arkiv