2015-03-18 10:17

En ny säkerhetsskyddslag - SOU 2015:25

Betänkande av utredningen om säkerhetsskyddslagen finns nu att läsa på regeringen.se

http://www.regeringen.se/sb/d/19838/a/255971

Arkiv