2015-05-07 09:24

Rapport från ENISA

En översikt av samtida befintliga och potentiella cyberhot.

Ingen tidigare rapport om hotbild som offentliggjorts av ENISA har visat ett så brett spektrum av förändring som den för 2014. ENISA har kunnat se stora förändringar i de allvarligaste hoten, ökad komplexitet i attackerna, framgångsrika internationella insatser för bekämpning av cyberhot men också framgångsrika attacker mot viktiga säkerhetsfunktioner på Internet.

 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-threat-landscape/enisa-threat-landscape-2014

Arkiv