2015-06-09 12:23

FOI:s arbete med civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Försvarspolitikens ändrade fokus sedan 2010 mot det nationella perspektivet och dagens försämrade säkerhetspolitiska situation har inneburit att arbetet med civilt försvar har återupptagits. Samhället måste kunna fortsätta att fungera även vid ett angrepp mot Sverige och det militära försvaret är beroende av stöd från andra delar av samhället för att kunna verka. FOI genomför studier och analyser som rör utvecklingen av ett modernt civilt försvar, bl.a. på uppdrag av MSB.

Läs mer här: http://www.foi.se/sv/Var-kunskap/krisberedskap-samhallssakerhet/Civilt-forsvar/

Arkiv