2015-09-21 16:33

Smygpremiär för Svenska kraftnäts demonstrator på Kraftsamling 2015

Vid Svenska kraftnäts konferens för elbranschen kallad "Kraftsamling" som hålls runt om i landet under hösten varje år, så har det dom senaste åren varit ett ökat fokus på säkerhetsfrågor. De senaste två åren har IT-, informationssäkerhet och säkerhetsskydd varit några områden som presenterats och diskuterats.

 

En av de föreläsningar som genomfördes på Kraftsamling 2015 var premiärturen för Svenska kraftnäts demonstrator för IT-säkerhet. Demonstratorn är samlingsnamnet för ett antal delar, allt från bakgrundsfonder i form av roll-ups till en del IT-komponenter. De sistnämnda består av ett stort antal datorer, IT-utrustning och styrsystemskomponenter som simulerar ett riktigt elbolag och som sköter produktion och distribution av el.

Demonstratorn är tänkt att kunna vara en grund med vilken man kan göra flera olika typer av exemplifieringar och demonstrationer. Dels så skall man kunna beskriva och demonstrera olika typer av attacker och IT-angrepp, men också beskriva olika typer av skydd och säkerhetslösningar som kan vara exempel från Svensk kraftnäts vägledning IT-säkerhetsarkitektur. Tanken är att demonstratorn skall vara så väl mobil som stationär och kunna användas vid olika föreläsningar och utbildningar på Svenska kraftnäts kontor men också på andra platser.

 

Robplusdemo Nyhet1

Arkiv