2015-09-21 16:41

Tydligt om hot och säkerhetsskydd på Kraftsamling 2015

Kraftsamling är Svenska kraftnäts konferens för att sprida information och samverka med branschföreträdare.

 

Svenska kraftnäts säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi gjorde en tydlig sammanställning av de aktuella hot och risker som man som säkerhetsskyddsansvarig sektorsmyndighet identifierat för svensk elförsörjning. Aktuella hot berör såväl sabotage som spionage, inte minst med hjälp av IT och inom informationsområdet.

 

Thomas Kårgren hade en dragning om säkerhetsskydd och den vägledning för säkerhetsanalys som är under framtagande. Både Thomas och Alireza berörde också det arbete som pågår med att modernisera säkerhetsskyddslag och förordning, samt beskrev de nyheter och nya termer som är planerade att komma med den nya lagen. Thomas gav en mängd exempel och förtydliganden vad gäller frågeställningar inom säkerhetsskyddet, vilket många av åhörarna uppskattade. Man förtydligade också att Svenska kraftnät både arbetar med rådgivning och information men också att man har ett tillsynsansvar för sektorn.

 

Ahaplustkaa Nyhet2

Arkiv