2015-09-21 17:00

Svenska kraftnäts och Svensk energis remissvar avseende En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25.

Länk till Svenska kraftnäts remissvar
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/remissvar/en-ny-sakerhetsskyddslag-sou-2015.25.pdf

 

Länk till Svensk energis remissvar

http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Remissvar/Remissvar-av-betankandet-SOU-201525-En-ny-Sakerhetsskyddslag/

Arkiv