2015-10-06 10:24

NIST - Framework for Cyber-Physical Systems

Det amerikanska standardiseringsorganet NIST har under september släppt en arbetskopia av sitt ramverk för cyberfysiska system " Framework for Cyber-Physical Systems". Cyberfysiska system (eng. Cyber-Physical Systems, CPS) är ett nytt samlingsnamn som har börjat användas för att IT styr fysiska skeenden och fysiska processer, vilket även inkluderar industriell IT, Internet of Things (IoT), smarta elnät och annat.

Cyberfysiska system låter som en nymodighet och något som överlappar det som tidigare kallats "SCADA" och "ICS", vilket det till stor del också är.

Arbetet är en ansats för att strukturera och systematisera hur en arkitektur för industriella tillämpningar skall ses, hur designprinciper ska hanteras, och hur data ska utväxlas.  Arbetet bedrivs i en större arbetsgrupp, Cyber-physical systems public working group, där myndigheter, industri och experter samarbetar.

Det är inte en säkerhetsstandard eller ett säkerhetsramverk, utan ett mer generellt ramverk som även innehåller vissa avsnitt om säkerhet. Arbete som pågår inkluderar:
* Vokabulär för CPS
* Referensarkitektur
* Användningsfall (Use Cases)
* Cybersäkerhet och personlig integritet
* Datainteroperabilitet

För den som är intresserad, så kan man läsa vidare i deras nyligen publicerade arbetsdokument här:
http://www.cpspwg.org/Portals/3/docs/CPS%20PWG%20Draft%20Framework%20for%20Cyber-Physical%20Systems%20Release%200.8%20September%202015.pdf

Arkiv