2015-10-28 13:05

Svenska kraftnät på 4SICS

På årets upplaga av den internationella konferensen 4SICS var Svenska kraftnät representerat med en utställning av sin IT-säkerhetsdemonstrator. Demonstratorn har tagits fram för att på ett pedagogiskt och generellt sätt visa på hur ett cyberangrepp på ett litet elföretag, eller annat mindre företag, kan gå till. Demonstratorn är uppbyggd för att återspegla en riktig IT-miljö hos ett mindre företag. Den innehåller olika nät och ett eget SCADA med simulering av ett mindre vattenkraftverk som styrs med hjälp av PLC. Det scenario som demonstratorn var uppsatt för visar på en spearphishingattack mot det fiktiva elföretaget Femhärads el AB. Demonstratorn var mycket uppskattad av konferensdeltagarna och rönte intresse såväl nationellt som hos nordiska grannländer. Demonstratorn är ett av flera pågående säkerhetsprojekt vid Svenska kraftnät och den kommer framledes att vidareutvecklas. I dagsläget visar demonstratorn bara på hur cyberattacker kan ske men i framtiden ska den även användas för att visa på hur ett elföretag kan skydda sig mot sådana attacker. Svenska kraftnäts Kristoffer Sjökvist höll på konferensen även ett anförande om Svenska kraftnäts bedömning av den hotbild som föreligger gentemot elförsörjningen i Sverige.

 

4SICS

Arkiv