2015-12-17 12:47

EBITS Informerar, Kurs - Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

LINKÖPING 23-26 FEBRUARI 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjuder i samarbete med Trafikverket, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten till kursen Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem (I4S). Kursen genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Syftet med kursen är att få en ökad förståelse för de krav som ställs på industriella informations- och styrsystem samt kunskap om hur incidenthantering kan ske i IT-miljöer där sådana system finns. Den riktar sig till dem som arbetar med IT i organisationer där processnära IT-miljöer förekommer. Deltagarna ska ha erfarenheter av nätverk, servrar eller

operativsystem. Deltagarna kan också befinna sig i en roll där organisationsförståelse är viktigt. Exempel på roller som kan motsvara målgruppen är systemadministratör eller ansvariga för IT-drift och administration.

Kursen ges i FOI:s lokaler i Linköping

Mer information om kursen kommer att läggas upp på www.foi.se/i4s

Anmäl ert intresse för en plats på kursen senast den 25 januari 2016 till scada@msb.se

Arkiv