2016-03-08 09:04

Nytt från EBITS

EBITS samtliga riktlinjer är nu genomgångna och vid behov uppdaterade. 

EBITS riktlinjer är en samling av dokument som beskriver best-practice (goda råd) inom området för informationssäkerhet.
Det är upp till det enskilda företaget att utveckla innehållet och anpassa den slutliga utformningen till det enskilda företagets behov. 

Direktlänk till alla riktlinjer:
http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-A-F/EBITSInformationssakerhet/Riktlinjer-fran-EBITS/

Länk till EBITS huvudsida:
http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-A-F/EBITSInformationssakerhet/

Arkiv