2016-03-18 13:08

SÄPO:s årsbok ute nu

SÄPO har släppt sin årliga rapport – SÄPO:s årsbok 2015. I den beskrivs SÄPO:s verksamhet samt bland annat det nationella säkerhetsläget och bedömningar som rör terrorism. Särskilt att beakta är kapitlet om säkerhetsskydd och delar som rör problematik  kopplade till outsourcing och offshoring av IT (bl.a. sidorna 14 och 22)

 

Länk till årsboken:

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.1beef5fc14cb83963e7273f/1458212474047/Sapo_arsbok15_webb.pdf

Arkiv