2016-04-04 09:56

Sverige stärker IT-säkerheten

Regeringen beslutade 2016-03-31 att utreda hur Sverige på bästa sätt ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma krafttag för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell informationssäkerhetsstrategi. Ett exempel på hur säkerheten ska höjas är att de krav som redan idag gäller för myndigheter avseende rapportering av IT-incidenter kommer att utökas till fler aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet, såsom energisektorn.

 

Läs mer på regeringens hemsida där även länkar till det bakomliggande EU-direktivet finns.

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/sverige-starker-it-sakerheten/

Arkiv