2016-09-02 12:43

Tvådagarskurs om IT- och cybersäkerhet för svenska elsektorn

I samverkan med representanter från flera myndigheter samt ledande experter har Svensk kraftnät tagit fram en tvådagarskurs om IT- och cybersäkerhet för svenska elsektorn vilket syftar till att förbättra och stärka IT-skyddet av anläggningarnas industriella informations- och styrsystem (SCADA/ICS).

Anmäl snarast ditt intresse för att erhålla en plats på denna IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn.
Kursen ges under hösten vid följande två tillfällen 13-14 sep samt 29-30 nov 2016.

Observera att platsantalet är begränsat! Svenska kraftnät förbehåller sig därför rätten att välja ut deltagare för att få en så bra blandning av deltagare som möjligt. Vår nuvarande bedömning är att max 2 personer per företag kan erbjudas plats per kurstillfälle. Hör av er om antalet intresserade från ert bolag är mycket stort (betydligt fler än antalet platser som kan erbjudas) så kan vi diskutera företagsspecifika kurstillfällen.

Registrera ert intresse via Eventbrite via följande länk:

http://svk-cybersecurity-kurs.eventbrite.com

Där finner du även mer information om kursen - Svenska kraftnät hoppas att du har möjlighet att delta!

Arkiv