2016-09-20 15:43

Nya saker på portalen!

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige, energisäkerhetsportalen har uppdaterats för att återspegla detta. Vidare har ny funktionalitet lagts till dels i form av att personer som genomgått utbildning i Svenska kraftnäts regi nu kan ladda ned utbildningsmaterial från Energisäkerhetsportalen samt dels i form av att nyhetslistan nu består av de färskaste nyheterna samt ett sökbart arkiv.

Arkiv