2016-10-13 08:31

ICIT Briefing: The Energy Sector Hacker Report

Institute for Critical Infrastructure Technology, ICIT, publicerade I augusti 2016 en rapport som tar upp aktuella och allvarliga hot mot kritisk IT-infrastruktur inom elförsörjningen, olika attackvektorer samt vilka aktörer som utgör angriparen.

Rapporten innehåller mängder av skarpa exempel på olika angrepp. Rapporten är på engelska och riktar sig främst till USA och elföretag där. De saker som tas upp i rapporten kan dock ha stor nytta för elföretag oavsett var i världen de finns och verkar. Exemplen som återges i rapporten varierar i detaljgrad, från övergripande till mer tekniskt förklarande, men kan med fördel användas som inspiration i riskanalyser och egenkontroll av sårbarheter inom de i rapporten nämnda områdena.

I rapportens slutsatser konstateras att kvalificerade attacker kommer att fortsätta öka. Ständigt pågående omarbetning och användning av skadlig kod och ökad grad av anonymitet hos angriparna medför att cyberattacker fortsatt kommer att utgöra den vanligaste typen av angrepp mot en sektor där tekniken ofta är föråldrad och saknar adekvat skydd.

Läs hela rapporten här:
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/08/ICIT-Brief-The-Energy-Sector-Hacker-Report1.pdf

Arkiv