2016-10-18 08:30

Energisäkerhetsportalen informerar! Kurs på MSB - Skydd av samhällsviktig verksamhet

Kursen riktar sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor. Kursen ger dig ökade kunskaper inom området skydd av samhällsviktig verksamhet. Du får kunskaper i hur du kan använda olika vägledningar och metoder i ditt arbete och hur du kan tillämpa dessa som underlag i besluts- och planeringsprocesser i din egen organisation. Du lär dig även hur samverkan mellan privat och offentlig verksamhet som stödjer skydd av samhällsviktig verksamhet kan genomföras.

Läs mer här:
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Skydd-av-samhallsviktig-verksamhet-/

Arkiv