2016-10-20 12:59

Nya namn och ny ordförande i EBITS

EBITS (Energibranschens Informations- och IT-säkerhetsforum) tar nu nya tag mot en allt mer komplex och hotfull omvärld med en delvis ny bemanning.
Ny ordförande är Gitte Bergknut, Uniper. Nya ledamöter är Helén Löwgren, E.ON Sverige och Ola Rådh, Ellevio.

All information om EBITS finns här:
http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-A-F/EBITSInformationssakerhet/

EBITS olika riktlinjer finns även länkade här:
https://www.energisakerhetsportalen.se/dokument.aspx?Id=1377

Arkiv