2016-10-25 12:20

Användandet av vardaglig utrustning i ” Internet of things ” för att genomföra cyberattacker

Den här artikeln av Brian Krebs, amerikansk bloggare inom cybersäkerhet ger läsaren en inblick i hur andra komponenter än datorer används i cyberattacker med en konkret koppling till attacker som ägt rum i närtid. Artikeln tar upp hur exempelvis nätanslutna CCTV kameror och DVR:s (digital video recorders) används som plattformar för cyberattacker. Artikeln påminner om hur viktigt det är att alla komponenter som används i nätverk ges en säkerhetsmässig uppmärksamhet där förändring av default inställningar får anses vara den absoluta miniminivån av åtgärd.

Läs hela artikeln här:

http://krebsonsecurity.com/2016/10/hacked-cameras-dvrs-powered-todays-massive-internet-outage/

Arkiv