2016-11-18 08:18

Energisäkerhetsportalen påminner!

Microsoft kommer från och med årsskiftet endast att publicera information om sårbarheter på den nya Security Updates sidan, https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/ . De som idag hämtar information om sårbarheter från sidan Microsoft Security Bulletin,https://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletins.aspx , bör vara uppmärksamma på förändringen i informationsflödet. Den nya sidan har även ett antal förbättrade funktioner såsom nya kraftfulla filtreringsfunktioner.

 

Läs mer här:

https://mspoweruser.com/microsoft-will-publish-security-vulnerability-info-new-security-updates-website-jan-2017/

Arkiv