2016-12-12 14:11

Var uppmärksam på till synes små oskyldiga händelser

Det är viktigt att alla organisationer har bra rutiner för rapportering och hantering av rapporterna. Detta för att företaget ska kunna få en samlad bild av den totala påverkan och hotbild.
Dessutom är det redan nu bra att förbereda sig på kommande krav på central rapportering även för privata aktörer. Mer information här: NIS-Direktivet

Hälsar
AG Säkerhet & Beredskap samt EBITS

Arkiv