2017-01-12 08:28

Energisäkerhetsportalen informerar om cyberattacker och cyberhot

Den senaste tiden har IT-relaterade attacker mot infrastruktur inom energisektorn förekommit och analyserats i en större omfattning tidigare. För att säkerställa att svenska energiföretag tar del av relevant information och ges möjlighet att utnyttja denna inom ramen för sina riskanalyser och övriga bedömningar så informerar energisäkerhetsportalen fortlöpande om relevant tillgänglig information inom området.

 

Nedan anges länkar som tar upp utökade attacker i Ukraina samt bedömningar som rör cyberattacker mot USA:s energisförsörjning.

 

Ukraina:

http://motherboard.vice.com/read/ukrainian-power-station-hacking-december-2016-report

http://www.darkreading.com/threat-intelligence/latest-ukraine-blackout-tied-to-2015-cyberattackers/d/d-id/1327863

 

USA:

https://energy.gov

http://thehill.com

https://www.bloomberg.com

Arkiv