2017-02-10 10:57

Energisäkerhetsportalen informerar om nya cyberattacker

Under den senare delen av 2016 och därefter så har Energisäkerhetsportalen intensifierat arbetet med att rapportera om tillämpliga cyberattacker för att öka såväl kunskapen inom detta område som medvetenheten i branschen om deras förekomst och frekvens.

Den respons som vi har fått från branschen pekar på att detta är uppskattat och efterfrågat. Således kommer Energisäkerhetsportalen även fortsättningsvis att intensivt bevaka och rapportera incidenter och händelser inom IT-området även om de inte är direkt kopplade till energibranschen. Det är viktigt att öka medvetenheten om att cyberattacker inte är beroende av geografiska avstånd och att därför händelser var som helst i världen kan vara tillämpbara här i Norden. Det är vidare av vikt att öka kunskapen om att skillnaderna i modus operandi för cyberattacker i olika branscher skiljer sig mycket lite eller i vissa fall inget alls. Härvid kan tillämpligheten i att rapportera om incidenter i andra branscher motiveras.

I denna artikel länkar vi till en nyhet om en cyberattack på Polska banksektorn där flera banker har blivit infekterade med skadlig kod vars avsikter och konsekvenser ännu inte klarlagts.

Läs hela artikeln här:
https://badcyber.com/several-polish-banks-hacked-information-stolen-by-unknown-attackers/

Ytterligare källor här:
https://www.theregister.co.uk/2017/02/06/polish_banks_hit_by_malware_sent_through_hacked_financial_regulator/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/polish-banking-sector-with/
https://hackalertz.com/polish-banks-hacked-infected-financial-regulatory-website/

Arkiv