2017-02-14 13:28

Svenska kraftnät bjuder in till en informationsdag med fokus på säkerhetsskydd

Företag inom elförsörjningen riskerar att utsättas för olika slags angrepp, bland annat i form av spionage, sabotage eller IT-angrepp. Det är därför mycket viktigt att varje elföretag ser till att skydda sin verksamhet.

Virus i datorer eller andra störningar som orsakas av utomstående IT-system skapar stora problem. Ett ständigt skiftande säkerhetsläge i vår omvärld kan snabbt förändra aktuell hotbild mot er verksamhet.

Företag inom elförsörjningen ska därför följa ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter i syfte att de ska vidta åtgärder för att skydda personal, egendom och säkra landets elförsörjning.

För att höja medvetenheten om säkerhetsskydd bjuder Svenska kraftnät härmed in VD, ledningsgrupper, säkerhetsansvariga och andra verksamhetsansvariga att ta del av en heldag som behandlar följande viktiga områden:

• Aktuell hotbild mot er verksamhet presenterad av Säkerhetspolisen
• Vikten av att organisera er och ta ansvar för säkerhetsskyddet
• Kraven på att genomföra regelbundna säkerhetsanalyser
• Kraven på att skydda era handlingar, system, anläggningar
• Kraven på att skydda er mot insiders - genomför säkerhetsprövningar.
• Lära av misstag och lägga pusslet - kraven på incidentrapportering.

Notera att informationsdagen kommer att ges vid två tillfällen 23/5 samt 3/10.

> Datum: Välj tisdagen den 23 maj eller tisdagen den 3 oktober 2017
> Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, Tornvägen 2, 190 45 Stockholm-Arlanda
> Tid: Registrering kl 08:00 och dagen avslutas kl 17:00
> Anmälan: Skicka din anmälan till tomas.borg@svk.se
> Övrigt: Svenska kraftnät står för konferensavgiften, samt kaffe och lunch.

Deltagare står själva för sin resa och eventuell logi.

Arkiv