2017-02-27 13:33

MUST och FRA årsrapporter

MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och FRA, försvarets radioanstalt, har nyligen släppt sina årsrapporter för år 2016. Rapporterna behandlar de oroligheter som är i fokus globalt med avseende på såväl statsmakters agerande som terrororganisationer. Båda rapporterna visar dock tydligt på en hotbild mot Sverige som är intressant för energibranschen. I MUST rapport talar man bland annat om påverkansoperationer. ” Påverkansoperationer genomförs av statsaktörer som ett sätt att försöka uppnå inflytande över andra länders säkerhetspolitik. Målsättningen är att påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos statsledningen, befolkningen eller särskilt utvalda målgrupper som ett sätt för en stat att främja sina egna säkerhetspolitiska mål. Detta sker exempelvis genom spridning av vilseledande eller oriktig information som ett sätt att skapa förvirring, misstro eller missnöje.”. FRA påtalar även IT-angrepp som en vanlig angreppsvektor, ”Flera länders underrättelsetjänster har ett intresse för Sverige och dessa använder sig alltmer av IT-angrepp för att inhämta informationen.”.

 

Rapporterna är mycket mer omfattande än den enkla beskrivningen som återges ovan. Intresserade uppmanas att ta del av rapporterna själv och beakta innehållet i samband med bedömningar och analyser av hotbilder mot den egna verksamheten. Länkar till rapporterna nedan.

 FRA årsrapport

https://www.energisakerhetsportalen.se/media/4452/fra-arsrapport-2016.pdf

 MUST årsrapport

https://www.energisakerhetsportalen.se/media/4447/must-arsoversikt-2016.pdf

Arkiv