2017-03-07 14:00

MSB informerar - Alla sektorer har något att lära av ukrainska elavbrott

Elavbrotten i Ukraina 2015 och 2016 aktualiserar ett antal åtgärder gällande skyddet av industriella informations- och styrsystem. Vi har nu samlat dessa lärdomar i ett FAKTA-blad.

 

Faktabladet laddar du ned här:

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-programmet-for-industriella-informations--och-styrsystem/Alla-sektorer-har-nagot-att-lara-av-ukrainska-elavbrott/

Arkiv