Förstöring av hemliga pappershandlingar – och hur de kan återskapas

Kim Hakkarainen är informationssäkerhetsexpert på MUST, militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Han driver bloggen Något om informationssäkerhet där han tar upp aktuella och viktiga ämnen. I det här blogginlägget tar han upp problematiken kring förstöring av dokument och riskerna för ett oönskat obehörigt återskapande av förstörda dokument.

Läs hela inlägget här:

http://blogg.mrpoyz.net/forstoring-hemliga-handlingar/#more-1291