2017-05-30 15:31

Kurs: Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

LINKÖPING 7-10 NOVEMBER 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder i samarbete med Svenska Kraftnät och Energiföretagen/EBITS till kursen Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem (I4S). Kursen genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som en del av Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3).

Syftet med kursen är att få en ökad förståelse för de krav som ställs på industriella informations- och styrsystem samt kunskap om hur incidenthantering kan ske i IT-miljöer där sådana system finns. 

Kursen riktar sig till dem som arbetar med IT i organisationer där processnära IT-miljöer förekommer. Kurstillfällets huvudsakliga målgrupp är operatörer inom elproduktion, eltransmission och eldistribution, men även andra organisationer är välkomna att anmäla sig. Deltagarna ska ha erfarenheter av nätverk, servrar eller operativsystem. Deltagarna kan också befinna sig i en roll där organisationsförståelse är viktigt. Exempel på roller som kan motsvara målgruppen är systemadministratör eller ansvariga för IT-drift och administration. 

Kursen ges i FOI:s lokaler i Linköping

Kursinnehåll : Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem
Kursen genomförs under 3,5 dagar. De två första dagarna innehåller föreläsningar, laborationer och övningsförberedelser. Under dag tre genomförs en övning där deltagarna, uppdelade i två grupper, skall agera IT-drift för ett företag inom tillverkningsindustrin. Uppgiften är att identifiera, analysera och rapportera de incidenter som upptäcks i företagets IT-nätverk. Den sista dagen används för att dra lärdomar från övningsgenomförandet och kursen som helhet.

Scenariot för övningen är att grupperna agerar nyanställd IT-personal vid ett industriföretag med uppdrag är att säkerställa att företagets produktion fortlöper. Övningen innehåller både antagonistiska och icke-antagonistiska hot, samt krav från företagets styrelse, kunder och användare.

Anmälan och information | Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Mer information om kursen finns på www.foi.se/ncs3

Anmäl ert intresse för en plats på kursen senast den 15 september 2017 till scada@msb.se. Ange namn, organisation och e-post. Platsantalet är begränsat och organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att få en så bra blandning av deltagare som möjligt. Senast den 2 oktober får du veta om du fått en plats på kursen.

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch under kursdagarna
ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Frågor om den här inbjudan och kursen besvaras av Anders Östgaard, anders.ostgaard@msb.se, eller Richard Widh (from 2017-09-01) richard.widh@msb.se

 Praktiska frågor och detaljer kring kurstillfället besvaras av Lars Westerdahl lars.westerdahl@foi.se

Arkiv