2017-06-02 13:05

Nya tillfällen att gå Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs under hösten 2017

Svenska kraftnät ordnar nya kurstillfällen avseende IT- och cybersäkerhet för representanter inom den svenska elsektorn. Kursens mål är att stödja svenska elföretag i arbetet med att förebygga IT-angrepp genom ett bättre grundskydd, såsom proaktiv övervakning och kontroll av IT-verksamhet samt effektivare utredning och hantering av incidenter.

 

Då efterfrågan har varit stor är vårens utbildningsomgångar sedan en tid tillbaka fulltecknade. Vi annonserar därför tiderna för höstens två kurstillfällen redan nu. Kurserna är planerade att hållas:

 26-27 september

 5-6 december

 

En av årets nyheter är att gästföredragshållare från samverkande myndigheter har inbjudits för att bland annat föreläsa om aktuell hotbild mot IT-system. Kurserna har även uppdaterats med avseende på de senaste versionerna av Svenska kraftnäts vägledningar, dokument och verktyg.

 

Är du intresserade av att få en plats på höstens kurser, skicka din intresseanmälan till erik.johansson@managementdoctors.se.

Arkiv