2017-06-30 08:52

Bristande säkerhet i vindkraftverk

Amerikanska säkerhetsforskare från universitetet i Tulsa, USA, har på uppdrag av ägarna till flera olika vindkraftparker genomfört lyckade tester av attacker mot vindkraftparker. Genomförandet visar på stora brister i såväl teknisk som fysisk säkerhet där fysisk åtkomst endast skyddades genom ett enkelt cylinderlås. Väl inne i en av turbinerna står hela vindkraftparkens nätverk öppet och sabotage kan förberedas för att senare exekveras från Internet eller utföras omedelbart på plats. 

Länken nedan går till en artikel som beskriver det utförda säkerhetstestet. Artikeln är övergripande men visar tydligt på de allvarliga brister som möjliggör hotet. Behovet av säkerhetshöjande åtgärder är tydligt och väl definierat; säkerheten måste spänna över alla discipliner, i detta fall ett gott fysiskt skydd med tillbörliga lås-, larm- och övervakningssystem samt att IT-systemen måste ges ett adekvat skydd i såväl styrsystem som kommunikation med oavvislighet i hela kedjan.

Läs artikeln här:

http://etn.se/index.php/63688