2017-10-17 10:49

CERT.SE varnar om två allvarliga sårbarheter

CERT.SE går idag ut med en varning om två allvarliga sårbarheter, dels i WPA2 och dels i Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.

1. Protokollet WPA2 för Wi-Fi är sårbart för attacker. De flesta operativsystem och Wi-Fi-utrustningar behöver uppdateras så snart sådana finns tillgängliga.
Läs mer på
https://www.cert.se/2017/10/wpa2-krypto-for-wifi

2. Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.
Säkerhetsbristen sägs utnyttjas aktivt i begränsad omfattning. Flash Player bör skyndsamt uppdateras eller avinstalleras.
Läs mer på
https://www.cert.se/2017/10/0-day-sarbarhet-i-adobe-flash-player-1

Med vänlig hälsning
CERT-SE