2018-01-25 10:53

Stort dataintrång i den Norska hälsomyndigheten

Dataintrånget som beskrivs i denna artikel rör främst uppgifter om personers hälsa i form av patientjournaler och andra känsliga uppgifter inom sjukvårdsområdet. Den har således ingen direkt koppling till energiförsörjningen men tjänar som en allvarlig påminnelse om att aktörer kan utföra och utför kvalificerade IT-attacker mot andra mål än sådana som man normalt tänker på i samband med spioneri och sabotage såsom försvars- och krigsmakt. Utredningen kring angreppet pågår och vi hoppas kunna återkomma med uppdateringar efterhand som utredningen fortskrider.

 

Länk till artikeln:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.696325/dataintrang-norge