2018-02-01 12:36

Svenska kraftnäts kurs om IT- och cybersäkerhet för svenska elsektorn

Kursen tydliggör även hur man med relativt enkla verktyg och metoder kan förbättra och stärka skyddet samt därmed öka möjligheten att upptäcka framtida attacker riktade mot industriella kontrollsystem och IT-tjänster. Kursen genomförs på konferensanläggningen Skepparholmen i Nacka (strax utanför Stockholm) under tre löpande kursdagar och inkluderar gemensam middag samt interaktiva övningar och ger utmärkta tillfällen för utbyten av erfarenheter. 

 

Läs mer om kursen och anmäl dig snarast via följande länk:

https://svk-cybersecurity-ics-v10-2018.eventbrite.com

 

Kortfattad administrativ information om kursen återfinns nedan.

 

Tidpunkt för nästa kurs

vecka 10, måndagen den 5 mars kl 13:00 - onsdagen den 7 mars kl 12:00

 

Plats

Konferensanläggningen Skepparholmen Nacka, Stockholm

 

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska få:

-       ökad förståelse för hur attacker mot industriella kontrollsystem kan gå till
-       ökad förståelse för de komplexa beroendeförhållanden som finns mellan automationslösningar och IT-stöd och verksamhet i elbolag.
-       god förståelse för tillämpning och fördelarna med olika tekniska säkerhetslösningar i IT- och SCADA/ICS-miljöer.
-       prova att använda de enkla verktyg och lösningar för att skapa ett IT-mässigt grundskydd.
-       en ökad förståelse för vikten av ett löpande IT- och cybersäkerhetsarbete.
-       kunskap om hur man använder verktyg för att löpande följa upp och upptäcka avvikelser eller säkerhetspåverkande händelser i IT- och SCADA/ICS-miljöer.

 

Kurslängd

Kursen har efter önskemål utökats och sträcker sig numera över tre dagar (2 nätter) och ges från lunch till lunch för att underlätta resandet.
Första kursdagen startar kl 13:00 och avrundas med en gemensam middag. Kursdag 2 startar kl 8:30 samt avslutas under kvällen med en interaktiv cybersäkerhetsövning. Kursdag 3 startar 8.30 och avslutas ca 11:30 med utvärdering och diplom.


Eftersom en viktig del av kursen är nätverkande och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna rekommenderar vi att samtliga deltagare prioriterar att delta vid gemensamma aktiviteter och kvällsövningar.

 

Kostnad

Kursen vänder sig till bolag inom den svenska elförsörjningen och då den anses väsentlig för kompetensuppbyggnaden finansieras den därför till stor del av Svenska kraftnät, vilket gör kursen i princip avgiftsfri för deltagarna. 

 
NOTERA dock att deltagare själva får bekosta sina reskostnader samt kost och logi, vilket vid aktuell konferensanläggning uppgår till drygt 2 tkr per natt.
Betalning/fakturering av kost och logi sker enskilt vid utcheckningen från konferensanläggningen.

 

Anmälan

Anmäl er snarast eftersom platsantalet är begränsat! Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att begränsa antalet platser per företag att få en så bra blandning av deltagare som möjligt. 


För en komplett anmälan krävs följande uppgifter:
- fullständiga kontaktuppgifter och organisationstillhörighet, 
- eventuellt behov av rum, 
- eventuella kostavvikelser 
- samt fullständiga faktureringsuppgifter.

Beskriv även din befattning och motivera gärna även på vilket sätt kursen kan vara er organisation till nytta.

Notera att
1) din anmälan om kursdeltagande och rumsbokning är bindande. 
2) betalning/fakturering av kost och logi sker vid utcheckningen från konferensanläggningen. 
3) deltagare som inte övernattar måste betala för inplanerade måltider
4) vid s.k. 'no-show' till en bekräftad plats kan en kursadministrativ avgift om 5000 kr debiteras.

 

Läs mer om kursen och anmäl dig snarast via följande länk:

https://svk-cybersecurity-ics-v10-2018.eventbrite.com

 

För övrigt kan det vara värt att veta att kurserna motsvarar 13 CPE-poäng (Continuing Professional Education) och självklart erhåller du diplom och erforderliga intyg efter genomförd kurs.

Väl mött - vi hoppas att du har möjlighet att delta!

 

Frågor
Har du frågor om kursen, kontakta i första hand Erik Johansson, erik@managementdoctors.se, 070-6861133.
Frågor om kursens tekniska innehåll besvaras av Robert Malmgren, rom@romab.com
Övriga frågor besvaras av Tomas Borg, Säkerhetssamordnare på Svenska kraftnät tomas.borg@svk.se