2018-02-01 12:54

Årets första cybersäkerhetskurs i Svenska kraftnäts regi

Antalet platser är begränsat så anmälan bör ske snarast möjligt. Om du inte kan delta vid detta tillfälle så finns det ytterligare 3 tillfällen att gå kursen under 2018, se kalendariet och tidigare publicerad nyhet för detaljer.

 

Anmälan till den första kursen vecka 10:

https://svk-cybersecurity-ics-v10-2018.eventbrite.com