2018-03-06 15:38

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift

Regeringens utredare Thomas Bull har granskat Transportstyrelsens upphandling av IT-drift och levererat sin rapport till Regeringen. Upphandlingen resulterade i att skyddsvärd information röjdes, att känsliga personuppgifter behandlades utan nödvändiga skyddsgarantier och i att lagstiftning och interna regler inte följdes. 

Länk till utredningen här:

http://www.regeringen.se/4929a7/contentassets/66c5a2ed9b824a8fb56d9addc7c0934f/ds-2018_6.pdf