2018-03-26 15:43

Säpos årsbok

Säkerhetsläget i vår del av världen har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år. Så börjar säkerhetspolischefens sammanfattning av Säpos årsbok. Det är ingen överdrift. Årsboken stadfäster en ökande allvarlig hotbild mot Sveriges säkerhet med beskrivning av breddade och icke linjära hot. Här ingår även avsnitt om skyldigheten att rapportera incidenter med ökad tydlighet för vilka kriterier som ligger till grund för rapporteringsskyldiga incidenter. Bland det övriga innehållet kan nämnas ett belysande avsnitt om extremismen i Sverige.

Länk till Säpos årsbok 2017 här:

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.43eb507e1617a765e5d2e2/1520946780011/Arsbok-2017.pdf