2018-04-11 13:58

MSB:s årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter 2017

Från och med den 1 april 2016 ska myndigheter under regeringen, med vissa undantag, till stöd för arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet och i enlighet med 20 § förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap rapportera vissa IT-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det övergripande syftet med rapporteringen är att ge MSB bättre förutsättningar att stödja arbetet med, samt stärka, samhällets informations- och cybersäkerhet. MSB arbetar kontinuerligt med att tillvarata den information som inkommer för att på bästa sätt bedriva såväl ett operativt som ett proaktivt arbete gällande statliga myndigheters informations- och cybersäkerhet.

Denna rapport omfattar rapportering avseende incidenter under kalenderåret 2017.

https://rib.msb.se/filer/pdf/28463.pdf