2018-04-18 09:34

Pågående storskaligt cyberangrepp

Under måndagskvällen gick amerikansk och brittisk säkerhetstjänst ut och varnade för ett storskaligt cyberangrepp där ryska hackare ska ha tagit över miljontals routrar världen över, utrustning som man tror kommer att användas för ett framtida angrepp. Här har vi samlat flera varningar och artiklar om angreppet och såväl detaljerade beskrivningar som förslag till lämpliga åtgärder finns att finna i de olika varningarna, rapporterna och artiklarna samt däri ingående länkar. Elföretag rekommenderas att skyndsamt agera utifrån givna rekommendationer.

 

Länkar till varningar, rapporter och artiklar:

MSB CERT

https://www.cert.se/2018/04/med-anledning-av-rapport-om-stort-natangrepp

US-CERT

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-106A

Artikel i IDG Tech world

https://techworld.idg.se/2.2524/1.701034/rysk-attack

Tidigare publicerade åtgärdsförslag från FRA

https://kryptera.se/assets/uploads/2017/04/atgardsforslag-angrepp-mot-tjansteleverantorer.pdf