2018-06-15 10:48

MSB släpper tre faktablad om risker och hantering av IoT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram tre konkreta faktablad om vilka risker IoT eller sakernas internet för med sig och hur de kan hanteras. Faktabladen stöds av en studie som beskriver IoT-relaterade risker och strategier.

Faktabladen kan du ladda ned här:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Internet-of-Things-IoT--tre-faktablad-om-risker-och-hantering/