2018-07-13 14:05

Cyberattack mot kritisk infrastruktur

Här på Energisäkerhetsportalen uppmärksammar vi oftast attacker mot kritisk infrastruktur inom energisektorn. Det är dock viktigt att ibland visa på exempel där cyberattacker riktas mot annan kritisk infrastruktur eller mål av annat slag, detta främst för att erinra om det faktum att sådana attacker är alltjämt pågående och utgör ett hot mot hela samhället. I detta exempel uppmärksammar vi en attack på en anläggning i Ukraina som förser vattenförsörjning och avloppshantering med klor och som betraktas som samhällskritisk. SBU, säkerhetstjänsten i Ukraina, som lyckades förhindra attacken uppger vidare att man anser att attacken har sitt ursprung i Ryssland.

 

Länkar till information om attacken:

https://en.interfax.com.ua/news/general/517337.html 

https://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/ukrainian-law-enforcement-thwart-digital-attack-against-chlorine-station/

https://www.darkreading.com/attacks-breaches/ukraine-security-service-stops-vpnfilter-attack-at-chlorine-station/d/d-id/1332282?print=yes